ศูนย์รวมคอร์สอบรม by GISTNU

GISTNU Training Center

“ Treasury of GIS Open Source ”

จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน GISTNU พร้อมตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าและพัฒนางานของทุกท่าน ด้วยหลักสูตรอบรมที่ถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกมิติการใช้งาน ผ่านโปรแกรมฟรีแวร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่จะถูกถ่ายทอดจากวิทยากรมืออาชีพเฉพาะทางที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและปฏิบัติได้จริง

ดูข้อมูลคอร์สอบรม

" นึกถึง Open source คิดถึง GISTNU "

รายชื่อคอร์สอบรม

การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

  • Created: Fri 1st Feb 2013
  • Joe

ถูกต้อง แม่นยำ งานเสร็จ : ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านแผนที่ภาษีและโปรแกรม QGIS ผ่านประเมิน บรรลุเป้าหมาย : การอบรมที่เน้นให้เทคนิคและเคล็ดลับจบอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงแน่นอน


การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

  • Created: Fri 1st Feb 2013
  • Joe

เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับงานของท่าน ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ที่ทำงานได้เทียบเท่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ กับการอบรมที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย ถูกหลักการ ใช้งานได้จริง


การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

  • Created: Thu 17th Jan 2013
  • Joe

เผยแพร่ข้อมูลอย่างมีระดับ เชื่อมต่อข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างไร้พรหมแดนสร้างเว็บแผนที่ออนไลน์เป็นของตัวเองด้วยโปรแกรมฟรีแวร์


การผลิตสื่อการสอนและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยโปรแกรม Google Earth

  • Created: Thu 17th Jan 2013
  • Joe

เพิ่มบรรยากาศในชั้นเรียนให้สนุกไปด้วยการผลิตสื่อการสอนและการสร้างแบบฝึกหัดแนวใหม่ ที่ใช้งานง่าย ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ พร้อมการแสดงข้อมูลบ้านนักเรียนบนแผนที่ออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณครูติดตามช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประ สิทธิภาพ


การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์

  • Created: Thu 17th Jan 2013
  • Joe

สร้างแผนที่ออน์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพที่แสดงผลและรองรับกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฟรีแวร์

ดูรายชื่อคอร์สอบรมทั้งหมด

อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

ท่านไหนที่กำลังมองหาหลักสูตรอบรมทางด้านภูมิสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด เรามีความพร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกปัญหาในการทำงานของท่านจากประสบการณ์จริง “May the FOSS be with you”

Charles Spencer Chaplin ชิงชัย หุมห้อง
Admin QGIS Thailand Community

Video การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ


GISTNU Web Map Portal


GISTNU Apps

อบรมกับ GISTNU

เข้าใจง่าย

กับหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์ตรงของทีม GISTNU เพื่อตอบโจทย์ทุกระดับของกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงมืออาชีพ เราพร้อมจะถ่ายทอดแนวคิด ทักษะ เคล็ดลับพิเศษ ที่ไม่มีสอนที่ไหน

ทันต่อเหตุการณ์

ก้าวทันโลกยุค Smart Technology ผสมผสานแนวคิด Data Science ที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาการแสดงข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างและน่าสนใจ

นำไปใช้งานได้จริง

GISTNU เราจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจริง พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำ ในการประยุกต์ใช้กับงานมิติต่าง ๆ ของท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะและแนวคิดจากการอบรมไปใช้งานได้จริงอย่างถูกหลักการและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรเพิ่มเติม

เราสามารถจัดการอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับท่านที่มีหัวข้อ หรือเนื้อหาเฉพาะตามที่ท่านต้องการ

ตัวอย่างผลงาน ติดต่อทันที!

ประมวลภาพการอบรม โดยทีมงาน GISTNU

หน่วยงานที่เคยใช้บริการกับเรา