ชุนชนนานาชาติ

เส้นทางท่องเที่ยว

R6

 09.00 – 11.00น.

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ และบริเวณโดยรอบ

– สระสองห้อง

– วัดวิหารทอง

– วัดโพธิ์ทอง

– วัดศรีสุคต

– ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

 11.00 – 12.00 น.

 ชมโบสถ์คริสต์ วัดเซนต์นิโกลาส

 12.00 – 13.00 น.

 ร้านฟา-เค-ราห์ โรตี ข้าวหมกไก่ / ใบ๋มุสลิม

 13.00 – 14.00 น.

ชมวิถีชีวิต ย่านสี่แยกบ้านแขก / มัสยิดปากีสตาน

 14.00 – 16.00 น.

ภาพจิตรกรรมฝาผนังชาวต่างชาติ และภาพจิตรกรรมฝาผนังฝาแฝดอิน-จัน ที่วัดราชบูรณะชมบรรยากาศริมแม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลก บริเวณหน้าวัดราชบูรณะ

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทร์ และบริเวณโดยรอบ

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0001

 

สระสองห้อง

ที่ตั้ง อยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชวังจันทน์นอกกำแพงปัจจุบันอยู่นอกรั้วของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เดิมชาวบ้านเรียกว่า “หนองสองห้อง” เป็นที่ประทับสำราญพระทัยของพระมหากษัตริย์ที่มาประทับ ณ พระราชวังจันทน์

 

วัดวิหารทอง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

DSC_0032

 

วัดโพธิ์ทอง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

_MG_4793

 

วัดศรีสุคต

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

DSC_0019

 

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง บริเวณด้านหลังสำนักงานป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก

 

วัดเซนต์นิโกลาส

ที่ตั้ง 228 วิสุทธิกษตริย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-900063

DSC_0220

 

ร้านฟา-เค-ราห์

ที่ตั้ง 52/2 ถนนพระองค์ดำ (อาหารมุสลิม) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์ 055-303329 , 081-5333786

IMG_4019

 

ร้านใบ๋มุสลิม

ที่ตั้ง 49/2 ถนนพระองค์ดำ (อาหารมุสลิม) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์ 055-303534 , 089-1601800

IMG_4017

 

มัสยิดปากีสตาน

ที่ตั้ง ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

_MG_5073

 

วัดราชบูรณะ

ที่ตั้ง ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

DSC_0246