ชุมชนชาวจีน

เส้นทางท่องเที่ยว

R5

 09.00 – 11.00น.

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ และบริเวณโดยรอบ

– สระสองห้อง

– วัดวิหารทอง

– วัดโพธิ์ทอง

– วัดศรีสุคต

– ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

 11.00 – 12.00 น.

 ศาลเจ้าปุนเถ้ากง / โรงงิ้ว / ศาลเจ้าแม่ทับทิม

 12.00 – 13.00 น.

 ภัตตาคาร ส.เลิศรส

 13.00 – 14.00 น.

ชมวิถีชีวิตชาวจีนย่านกลางเมืองพิษณุโลก ชิมกาแฟร้านหมึกจีน และขนมไหว้พระจันทร์ที่ร้านเฮ้งบ้วนเซ้ง

 14.00 – 15.00 น.

ชมสมาคมดนตรีจีนแผ่ฮั่ว

 15.00 – 16.00 น.

แวะซื้อหมี่ซั่วของฝากเมืองพิษณุโลก ร้าน น.จิตร ผลไม้ หรือซื้อของฝากร้านขนมเปี้ยะเพลินพิศ

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทร์ และบริเวณโดยรอบ

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0001

 

สระสองห้อง

ที่ตั้ง อยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชวังจันทน์นอกกำแพงปัจจุบันอยู่นอกรั้วของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เดิมชาวบ้านเรียกว่า “หนองสองห้อง” เป็นที่ประทับสำราญพระทัยของพระมหากษัตริย์ที่มาประทับ ณ พระราชวังจันทน์

 

วัดวิหารทอง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

DSC_0032

 

วัดโพธิ์ทอง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

_MG_4793

 

วัดศรีสุคต

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

DSC_0019

 

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง บริเวณด้านหลังสำนักงานป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก

 

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

ที่ตั้ง บริเวณตลาดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0120

 

โรงงิ้ว

ที่ตั้ง บริเวณตลาดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

IMG_3888

 

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ที่ตั้ง บริเวณตลาดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

IMG_3900

 

ภัตตาคาร ส.เลิศรส

ที่ตั้ง 4/5-7 ถนนอาทิตยวงศ์ ต.ในเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-258442, 055-251792

อาหารแนะนำ อาหารไทย อาหารจีน รับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ในงานต่างๆ ร้านเก่าแก่คู่พิษณุโลกมาหลายสิบปี

DSC_0239

 

บ้านหมึกจีน

ที่ตั้ง 111 ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

อาหารแนะนำ เครื่องดื่มต่างๆ กาแฟสด

 

ร้านเฮ้งบ้วนเซ้ง

ที่ตั้ง 29 พญาลิไท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-259769

อาหารแนะนำ ขนมเปี้ยะ ขนมลูกเต๋า ขนมไหว้พระจันทร์

 

สมาคมดนตรีจีนแผ่ฮั้ว

ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

DSC_0102

 

น.จิตร ผลไม้

ที่ตั้ง 183/6 ถนนเอกาทศรฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-258992

DSC_0234

 

ร้านขนมเปี้ยะเพลินพิศ

ที่ตั้ง 298/68 ถนนพญาเสือ จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-304850

อาหารแนะนำ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว สำหรับเป็นของฝากขึ้นชื่อของพิษณุโลกอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน หรือจะเป็นของว่าง