ร้านอาหาร

กนกภัณฑ์ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย


 

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน


 

ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต้)


 

ร้านแป้งหมัก


 

ทับทิมกรอบสามหนุ่ม

ยังไม่มีรูปภาพ


 

บ้านหมึกจีน

ยังไม่มีรูปภาพ


 

ภัตตาคาร ส.เลิศรส


 

ร้านฟา-เค-ราห์


 

ร้านอาหารบ้านไม้

ยังไม่มีรูปภาพ


 

ร้านใบ๋มุสลิม


 

สวิกผักบุ้งบิน

ยังไม่มีรูป


ต้มเลือดหมู ศ.โภชนา

ยังไม่มีรูปภาพ


พิพิธภัณฑ์ << ร้านอาหาร >> ของกินของใช้