ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ และบริเวณโดยรอบ


 

สระสองห้อง

ยังไม่มีรูปภาพ


 

มัสยิดปากีสตาน


 

วัดนางพญา


 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


 

วัดราชบูรณะ


 

วัดวิหารทอง


 

วัดศรีสุคต


 

วัดเซนต์นิโกลาส


 

 วัดโพธิญาณ


 

วัดโพธิ์ทอง


 

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง


 

ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ

 


ศาลเจ้าแม่ทับทิม


 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม >> พิพิธภัณฑ์