ถนนสายพุทธบูชา

เส้นทางท่องเที่ยว

R3

 09.00 – 11.00น.

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ และบริเวณโดยรอบ

– สระสองห้อง

– วัดวิหารทอง

– วัดโพธิ์ทอง

– วัดศรีสุคต

– ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

 11.00 – 12.00 น.

ถนนสายพุทธบูชา ร้านเสบียงบุญขายเครื่องสังฆภัณฑ์ และพระเครื่องเมืองพิษณุโลก

 12.00 – 13.00 น.

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน

 13.00 – 14.00 น.

ชมกำแพงเมืองแปดเหลี่ยมริมแม่น้ำน่าน พร้อมทำบุญปล่อยปลา ที่วัดโพธิ์ญาณ

 14.00 – 15.00 น.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร/ วิหารพระพุทธชินสีห์/ พระเจ้าเข้านิพาน/วิหารพระพุทธชินราช/ พระอัฏฐารส / วิหารพระพุทธชินสีห์

 15.00 – 16.00 น.

ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ณ วัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหาร

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทร์ และบริเวณโดยรอบ

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0001

 

สระสองห้อง

ที่ตั้ง อยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชวังจันทน์นอกกำแพงปัจจุบันอยู่นอกรั้วของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เดิมชาวบ้านเรียกว่า “หนองสองห้อง” เป็นที่ประทับสำราญพระทัยของพระมหากษัตริย์ที่มาประทับ ณ พระราชวังจันทน์

 

วัดวิหารทอง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

DSC_0032

 

วัดโพธิ์ทอง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

_MG_4793

 

วัดศรีสุคต

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

DSC_0019

 

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง บริเวณด้านหลังสำนักงานป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก

 

ร้านเสบียงบุญ

ที่ตั้ง 138-139 ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-225141, 086-9347299

DSC_0093

 

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน

ที่ตั้ง 5/4 ถนนพญาเสือ ข้างวัดใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์ 055-245536, 081-9536228, 081-3793172

อาหารแนะนำ ก๋วยเตี๋ยวไทย ลูกชิ้นหมูลวก เต้าหู้ทอด เกี้ยวทอด หนังหมูกรอบ

_MG_5070

 

วัดโพธิญาณ

ที่ตั้ง หมู่ 13 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-214886

_MG_4946

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง 92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-259414, 055-259430

วันเปิดทำการ ปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.

IMG_3965