ทหารเอกพระนเรศวร

เส้นทางท่องเที่ยว

R2

 09.00 – 11.00น.

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ และบริเวณโดยรอบ

– สระสองห้อง

– วัดวิหารทอง

– วัดโพธิ์ทอง

– วัดศรีสุคต

– ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

 11.00 – 12.00 น.

ชมพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 ค่ายนเรศวร

 12.00 – 13.00 น.

ต้มเลือดหมู ศ.โภชนา

 13.00 – 14.00 น.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร / ชมจิตรกรรมฝาผนัง วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / พระอัฏฐารส ที่เป็นที่ตั้งทัพของอะแซวุ่นกี้ และร้านขายของเล่นโบราณ ปืนผา หน้าไม้ มีดดาบ

 14.00 – 15.00 น.

เที่ยวชมเมืองพิษณุโลก ย่านขายอาวุธปืน

 15.00 – 16.00 น.

 ศาลพ่อปู่ดำ / แผงพระริมน้ำ

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทร์ และบริเวณโดยรอบ

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0001

 

สระสองห้อง

ที่ตั้ง อยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชวังจันทน์นอกกำแพงปัจจุบันอยู่นอกรั้วของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เดิมชาวบ้านเรียกว่า “หนองสองห้อง” เป็นที่ประทับสำราญพระทัยของพระมหากษัตริย์ที่มาประทับ ณ พระราชวังจันทน์

 

วัดวิหารทอง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

DSC_0032

 

วัดโพธิ์ทอง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

_MG_4793

 

วัดศรีสุคต

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์

DSC_0019

 

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง บริเวณด้านหลังสำนักงานป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก

 

พิพิธภัณฑ์ทหาร

ที่ตั้ง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สิงหวัฒน์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-245070, 055-242024

วันเปิดทำการ เปิดเฉพาะวันพุธ 08.30 – 16.00 น.

DSC_0039

 

ต้มเลือดหมู ศ.โภชนา

ที่ตั้ง ถนนศรีธรรมไตรปิฏก หน้าโรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

อาหารแนะนำ ต้มเลือดหมู ผักกระเพรา หมูทอดกระเทียม

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง 92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-259414, 055-259430

วันเปิดทำการ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

ปืนมานี

ที่ตั้ง 7/17-13 ถนนราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-258464

DSC_0227

 

ปืนสุธนา

ที่ตั้ง 7/12-13 ถนนราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500

โทรศัพท์ 055-252739, 095-6128107

IMG_4037

 

ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก