หน้าแรก


พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร  สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ  หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา


logo2

………….พิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงแทนกรุงศรีอยุธยาถึง 25 ปีด้วยในอดีต พิษณุโลกได้รับการเรียกขานว่า “เมืองสองแคว” เพราะเป็นเมืองที่มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย ปัจจุบันพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายด้าน และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และท่าอากาศยาน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีทางรถไฟตัดผ่าน และขบวนรถไฟสายเหนือแทบทุกขบวนล้วนวิ่งผ่านพิษณุโลกทั้งสิ้น จึงทำให้พิษณุโลกกลายเป็นจังหวัดศูนย์กลางทั้งในด้านการบิน การขนส่งทางบก รวมทั้งการค้าที่สำคัญของเขตภาคเหนือตอนล่างนอกจากนี้ พิษณุโลกยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่นับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงหลายแห่ง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหลายจังหวัด คือ สุโขทัย เลย และเพชรบูรณ์ ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก อาหาร ไปจนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลก มักประทับใจและกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อๆ ไป >> (อ้างอิงบทความจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)


 6 เส้นทางน่าท่องเที่ยว

>>  ตามรอยพระนเรศวร  :  เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมริมแม่น้ำน่าน เที่ยววัด ชมวัง ศึกษาประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร เที่ยงทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเรื่องชื่อ และจบด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  >> อ่านต่อ 

>>  ทหารเอกพระนเรศวร  :  เส้นทางการท่องเที่ยงอิงประวัติศาสตร์ทางทหารประประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ที่พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวร พักรับประทานอาหารร้านเก่าแก่ที่ “ศ.โภชนา” และแวะเที่ยวชมแหล่งจำหน่ายปืนกลางเมือง  >> อ่านต่อ

>>  ถนนสายพุทธบูชา  :  เริ่มต้นด้วยเที่ยวชมศาสนาสถาน อาทิเช่น ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทร์ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ แวะพักรับประทานอาหารก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน เที่ยวแหล่งบูชาเครื่องสังฆภัณฑ์ของจังหวัด ก่อนกลับเข้ากราบขอพรพระพุทธชินราชยามเย็น  >> อ่านต่อ

>>  กุลสตรีศรีสองแคว  :  เยี่ยมชมประวัติศาสตร์และแหล่งวัฒนธรรมเมืองพิษณุโลกริมน้ำน่าน ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ เที่ยวตลาดเทศบาล1 ดูวิถีชีวิตคนพิษณุโลก พักรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบ้านไม้ ต่อด้วยร้านขายทับทิมกรอบเจ้าประจำ  >> อ่านต่อ

>>  ชุมชนชาวจีน  :  เยี่ยมชมแหล่งชุมชนชาวจีน ไหว้เจ้าเพื่อเสริมมงคล ณ ศาสเจ้าปุนเถ้ากง และ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เที่ยวโรงงิ้ว พักรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร ส.เลิศรส ชมวิถีชีวิตชาวจีนย่านกลางเมืองพิษณุโลก ก่อนกลับแวะซื้อขนมไหว้พระจันทร์ หมี่ซั่ว ขนมเปี้ยะ ร้านดังเป็นของฝาก  >> อ่านต่อ

>>  ชุมชนนานาชาติ  :  เส้นทางท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกเยี่ยมชมชุมชนนานาชาติ คริสต์ อิสลาม อาหารนานาชาติ และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังชาวต่างชาติ และภาพจิตรกรรมฝาผนังแฝดอิน-จัน ที่วัดราชบูรณะ จบด้วยเต็มอิ่มกับบรรยากาศแม่น่าน บริเวณหน้าวัดราชบูรณะ >> อ่านต่อ


แหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

พระราชวังจันทร์ศาลสมเด็จพระนเรศวร

IMG_3965  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ

วัดวิหารทองวัดวิหารทอง

DSC_0220 วัดเซนต์นิโกลาส

DSC_0120ศาลเจ้าแม่ทับทิม

พิพิธภัณฑ์พิษณุโลก พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารร้านขายของที่ระลึก

_MG_5070 ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน

น.จิตรผลไม้ ร้านขายของฝาก