ตอบโจทย์ทั้งรายวิชาหลักและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  📚 📖 📚
ทั้งหมดนี้ท่านจะได้รับจากหลักสูตรอบรม “การผลิตสื่อการสอนและเสริมสร้างกิจกรรมในชั้นเรียนแบบ STEM ด้วยโปรแกรม Google Earth”
🌏 🌖 🗺
มาอบรมกับเราซิครับ 21-23 มิถุนายน 2560 :: พิเศษเพียง 2,900 บาท/คน เท่านั้น

ลงทะเบียนออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.cgistln.nu.ac.th/reg.gistnu/earth.html